HISTORIEN OM SVANÅ BRUK

Strax intill Svartån, ca 2 mil nordväst om Västerås och med endast 13 mil till Stockholm, ligger Svanå Bruk. Egendomen omfattar totalt ca 1650 ha varav 1000 ha skogsmark

Svanå Bruk och Svanå Herrgård har varit förknippat med gruvor, järnverk och smedjor sedan 1300-talet. Från 1500- talet och framåt används namnet Sigulskvarns Bruk och det är först från tidigt 1700- tal som namnet Svanå blir känt, då man började stämpla brukets järnprodukter med en svan som symbol.

 

Beteckningen ”bruk” är viktigt för Sveriges och Bergslagens industriella och sociala utveckling. Det avser ett samhälle som anlagts kring en järngruva, ett järnverk och en smedja. Närheten till vattenkraft var en förutsättning och därför återfinns de gamla brukssamhällena oftast i anslutning till rinnande vatten.

 

Ägarlängden till Svanå visar på ett flertal av stormaktstidens mest kända familjer. Alltsedan medeltiden ägde den betydelsefulla ätten Brahe egendomen. Ebba Brahe som var en drivande kvinna, är den av släkten som satt djupast spår i utvecklingen. Under 1600-talet lät hon uppföra den nuvarande huvudbyggnaden.

Hon lyckades även utvidga och förbättra järntillverkningen vid bruket och vid hennes död 1674, bestod egendomen av 4 stångjärnshammare, tre spiksmedjor, ett sågverk, en kvarn och en bondgård. Senare tillkom även ett tegelbruk. Ebba Brahe var gift med Jakob De la Gardie, som bl a lät uppföra Makalös i Stockholm.

 

Deras son, Pontus De la Gardie ärvde bruket men tvingades snart av ekonomiska skäl lämna över egendomen till sin förmögna hustru Beata von Königsmarck. Vid hennes död 1723, övergick Svanå till familjen Posse. Godset stannade inom familjen i 125 år och ärvdes från far till son, samtliga med tilltalsnamnet Knut. Familjen Posse var de första ägarna som bodde permanent på Svanå.

 

År 1905 köptes hela egendomen av Surahammars Bruks Aktiebolag – som i sin tur såldes till ASEA 1916. På så sätt kom Svanå gård och egendomar att så småningom hamna under ABB Fastighet AB, som i mitten av 1990-talet genomförde omfattande renoveringar av byggnader och trädgård. Idag ägs Svanå Herrgård AB av AB Arvid Svensson.